Slavnostní rozdávání vysvědčení Akademie 3. věku

17. 5. 2023 17.06
Ukončení školního roku Akademie 3. věku.

Srdečně zveme studenty Akademie 3. věku na slavnostní rozdávání vysvědčení a výlet. Vše se uskuteční v úterý 20. června 2023.

Od 7:45 se bude předávat vysvědčení v obřadní síni MěÚ Hulín.

V 8:30 odjezd přihlášených studentů od zastávky nám. Míru (směr Kroměříž).