Jak to chodí v knihovně

Knihovnická lekce:

Knihovnická lekce je zaměřena na chod a fungování naší knihovny. Děti seznámíme s našimi prostory, povíme si, jak vyhledávat knihy v dětském oddělní, co jednotlivé barvy znamenají, co si všechno mohou v knihovně půjčit, jaké jsou povinnosti čtenáře apod.

Délka: 45 minut

Určeno pro: 1. - 3. třídu


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz