Akademie 3. věku - 11. dubna 2019

18.03.2019 14:13

Hoř, Ohýnku, o mou duši už se čerti perou

Název této knihy se stal tématem Akademie 3. věku, jež se uskutečnila 11. dubna 2019 v sále MKC. Samotný autor knihy pan Josef Špidla přijel seniorům představit zajímavý příběh sedmnáctileté Viktorie Veselé - poslední ženy upálené zaživa na českém území, která v květnu 1753 nešťastnou náhodou způsobila požár biskupského Vyškova, jemuž padlo za oběť celé město. Celý příběh dívky usadil pan Špidla do historického kontextu českých dějin, aby posluchačům přiblížil nesmírně zajímavou a dramatickou tehdejší dobu. Hodina a půl téměř naprostého ticha, kdy senioři jen napjatě poslouchali, uběhla jako voda. Účastníci akademie hned po skončení výkladu a názorných ukázek vyjádřili přednášejícímu své velké nadšení a samotný pan Špidla odjížděl z Hulína nadmíru spokojen. Kniha je k dispozici ve fondu Měk Hulín.


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz