Akademie 3.věku 14. března 2019

11.02.2019 10:45

Většina z nás si pamatuje své rodiče, prarodiče a možná i praprarodiče. Ale dál? Čím hlouběji půjdete do minulosti svého rodu, o to zajímavější informace můžete vypátrat. Ale jak se k takovým informacím dostat a kde je dohledat? To studentům Akademie 3. věku přijel povědět Mgr. D. Sobek ze Státního okresního archivu Kroměříž. Během přednášky se senioři dozvěděli, co to genealogie vůbec je, jaké dokumenty do ní spadají a jak dohledat své předky. Na konci přednášky odpovídal pan Sobek na nespočet dotazů, což ukázalo, že téma genealogie seniory velmi zaujalo.


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz