AKADEMIE 3. VĚKU 2017/2018

15.08.2017 11:21
Město Hulín ve spolupráci s MěK Hulín zvou na zahajovací hodinu již 8. ročníku 
AKADEMIE 3. VĚKU 2017/2018
20. ZÁŘÍ od 9.00 hod. v sále KK Hulín
Letošní školené se platí ve výši 100,- Kč na osobu za  rok 2017/2018
Těšíme se na všechny nové i stávající účastníky Akademie 3. věku..

Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz