Akademie 3. věku - 9. května 2019

23.04.2019 14:58

Senioři z Akademie 3. věku završili své roční vzdělávání

Postupně se blíží konec školního roku a to nejen dětem, ale i našim seniorům z Akademie 3. věku. Ve čtvrtek 9. května byla pro studenty připravena přednáška od pracovnice Charity Kroměříž na téma Sociální rehabilitace Zahrada Kroměříž. Jedná se o službu, jejíž cílem je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných dovedností pro samostatný život lidí, kteří se potýkají s chronickým duševním onemocněním. Přednášející během svého výkladu obeznámila seniory s náplní své práce, možnostmi, které Sociální rehabilitace Zahrada Kroměříž nabízí a s podmínkami a následným procesem přijímání klientů. Studenti Akademie 3. věku tak završili své roční vzdělávání a v měsíci červnu je čeká slavnostní předávání vysvědčení a zasloužený výlet.


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz