Akademie 3. věku v době koronaviru

18.06.2020 16:31

Pandemie koronaviru zasáhla celou společnost. Ani Akademie 3. věku nebyla výjimkou. Od poloviny března bylo zrušeno vyučování a bohužel nebyla možná ani on line výuka žáků. Tradiční dubnové rodičovské schůzky musely být kvůli situaci s koronavirem také zrušeny. Nejprve jsme uvažovali, že ukončíme rok bez udělených vysvědčení. To nám připadlo sice spravedlivé, na druhé straně demotivující. Dali jsme hlavy dohromady a přišla myšlenka, která byla hned přijata. Vysvědčení našich posluchačů Akademie 3. věku v Hulíně bude vycházet z jejich vysvědčení posledního ročníku Měšťanské školy. Pro některé žáky naší Akademie jsme museli navštívit okresní archív, ale dnes už všichni naši žáci mají o svých známkách jasno!

Tak to byla trochu nadsázka, je nám líto, že situace letošního roku nedovolila pokračovat v našich pravidelných přednáškách, kterých se hojně účastní senioři našeho města a okolních obcí. Vše se ale vyvíjí dobrým směrem, a tak se uvidíme opět v lavicích 10. září od 9:00 v sále MKC Hulín. Některé obzvláště zvídavé studenty potkáváme na pravidelných koncertech na náměstí v Hulíně. Z jejich reakcí je zřejmé, že na rozdíl od mladší generace se do lavic těší!

 

 


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz