Jiří Žáček a jeho básně

13.10.2021 15:04

V úterý 12. října přišli poprvé v tomto školním roce do knihovny žáci 3. C Základní školy Hulín. Knihovnická lekce byla zaměřena na poezii a nejznámějšího autora dětských básní a říkadel Jiřího Žáčka. S dětmi jsme si řekli, co je to poezie, co je to rým, jakou jinou formu může mít ještě příběh a jak se od sebe liší – to jsme si ukázali na konkrétních příkladech – a řekli jsme si něco málo k samotnému autorovi. Abychom zjistili, zda děti správně pochopily, jak báseň vypadá, přichystali jsme si pro ně básničky Jiřího Žáčka, kde chyběla slova a děti je musely doplnit tak, aby se jim konečný text rýmoval. Následně se žáci rozdělili do trojic, kde společně vymýšlely vlastní rýmy na určená slova, a pak hádaly hádanky podle zveršovaných indicií. Zbyl nám čas i na volné prohlížení knih a zjišťování, co všechno v knihovně máme. Děkujeme za návštěvu a bude se brzy těšit na další návštěvu.

 

Text, foto: E. Koukalová, vedoucí MěK Hulín


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz