MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HULÍNĚ KNIHOVNA ROKU 2014 ZLÍNSKÉHO KRAJE

21.10.2014 10:47
 
 
Zlínský kraj ocenil nejlepší knihovny 2014
16.10.2014
Ocenění putovalo do Hulína, Modré, Horní Lidče a Slušovic.
    Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně každoročně oceňují práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a jejich mimořádné počiny. Soutěž Knihovna roku 2014 Zlínského kraje se konala pod záštitou Ladislava Kryštofa člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu. Sešlo se celkem osmnáct nominací. Hodnotily se statistické ukazatele, vzhled knihoven, péče o knihovní fond a odborná komise posuzovala i mimořádné aktivity těchto knihoven. 
   „Ve Zlínském kraji pracuje kolem čtyř set knihoven. Většina měst a obcí si jako zřizovatel uvědomuje jejich důležitost. Knihovny přispívají nejen k podpoře čtení a kultury ale roste jejich význam jako míst pro setkávání a vzdělávání. Věřím, že ocenění nejlepších Knihoven a knihovníků Zlínského kraje přispěje k povzbuzení do jejich další práce,“ uvedl radní Zlínského kraje Ladislav Kryštof. 
Čtyři knihovny získaly titul Knihovna roku 2014 Zlínského kraje: Městská knihovna Hulín, Místní knihovna v Modré, Obecní knihovna Horní Lideč a Městská knihovna ve Slušovicích. Všechny oceněné knihovny mají společné to, že k běžné činnosti připojují řadu aktivit pro děti a dospělé.
Soutěž byla vyhlášena v dubnu 2014. Vyhodnocení nejlepších knihoven proběhlo ve dvou kolech – 9. 6. a 24. 6. 2014. V prvním kole byly knihovny hodnoceny podle kvantitativních ukazatelů. Ve druhém kole byly navštíveny knihovny, které postoupily do druhého kola. V knihovnách byl hodnocen jejich vzhled, péče o knihovní fond a také byly posouzeny mimořádné aktivity těchto knihoven. 
Složení komise: Mgr. Mária Fekar, Zlínský kraj; PhDr. Šárka Kašpárková, Mgr. Ivana Drobníková, Knihovna Kroměřížska; Mgr. Radovan Jančář, Jiřina Lapčíková, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana; PhDr. Helena Gajdušková, Ing. Věra Pelcová, Masarykova veřejná knihovna Vsetín; PhDr. Zdeňka Friedlová, Ing. Jana Tomancová, PhDr. Zuzana Svobodová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.
 

Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz