Mach a Šebestová v knihovně

11.04.2019 09:46

„Prosím Vás, my bychom se chtěli podívat do toho skutečného světa.“ A ze sluchátka se ozvalo: „Ale samozřejmě, beze všeho.“ A v tu ránu z televizní obrazovky vylezl Mach se Šebestou, Jonatánem, paní Kadrnožkovou a soudružkou učitelkou, kteří se ocitli v naší knihovně. Tradiční Noci s Andersenem se zúčastnilo třicet dětí, které celým večerem provázely postavy z pohádkové knížky Mach a Šebestová od Miloše Macourka. Na děti čekal bohatý program, v němž se seznámily s hlavními představiteli příběhu, vysloužily si vlastní kouzelné sluchátko, vytvořily si Jonatána, popraly se se zákeřnými bacili ve spolužákově krku, napsaly a pověsily své přání na kouzelný strom a zasoutěžily si v plno tematických hrách. Pro neunavené děti bylo přichystáno promítání stejnojmenného hraného filmu, a tak se spát šlo až v brzkých ranních hodinách. Po snídani na děti už jen čekalo předání vysvědčení, že úspěšně ukončily třídu 3.B. Děkuje všem, co se zúčastnili a rodičům za skvělé pohoštění. Foto: Lidka Polišenská


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz