Neslýchaně zábavná Akademie 3. věku

23.01.2020 17:46

Na první Akademii 3. věku v roce 2020 přijali pozvání ředitelka Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž Drahomíra Kunčarová a Michal Loučka, kteří si pro studenty připravili přednášku o problematice sluchově neslýšící a pomůckách zlepšující jejich každodenní život. Představení kompenzačních pomůcek neslo s sebou i názornou ukázku, jak jednotlivé přístroje fungují, popis, jak se například vyrábí naslouchátka, jelikož každé se dělá zákazníkovi na míru. Závěrem pan Loučka naučil studenty abecedu ve znakovém jazyce. Následovaly individuální dotazy a rady. Děkujeme paní Kunčarové a panu Loučkovi za vynikající a poučnou přednášku, která byla pro seniory velmi přínosná.


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz