Odhalení pamětní desky Míly Hulínského

04.01.2018 11:09

Ať se navrátíme spolu zpátky.
Domů do Hulína těmi vrátky.

Slavnostního odhalení pamětní desky hulínského básníka Bohumíra Pospíšila proběhlo 13. prosince na rodném domě básníka "Míly Hulínského" v ulici Havlíčkova č. 420 - Žabínku za účasti manželky Helenky Pospíšilové a syna Bohumíra Pospíšila. Báseň vyznávající se k Hulínu a rodnému místu přednesla paní V. Gremlicová - Žabínek. Slavnostní proslov pronesl starosta města Hulína Roman Hoza. Na svého kamaráda z dětství, mládí i dospělosti zavzpomínal Vlastimil Úlehla před téměř 50 účastníky odhalení pamětní desky.

V MěK je v knižním fondu poezie možno zapůjčit básníkovy sbírky.

 


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz