Pasování druháčků na čtenáře

10.09.2020 16:11

I přes povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách jsem konečně mohli pasovat už druháčky na čtenáře. Jelikož konec loňského školního roku byl pro takové akce nepříznivý, ovšem momentální situace není také úplně nejrůžovější, přesto jsme dnes přivítali všechny tři třídy druhého ročníku, abychom zjistili, jak během dlouhého volna pracovali a učili se. První třída je základ pro další vzdělání, a proto jsme se museli přesvědčit, že to už teď druháčci zvládají i přes komplikace minulého školního roku. Všichni žáci museli prokázat, že umí číst a psát, poznají číslovky a znají tradiční české pohádky. Byl to na začátek školního roku trochu těžší úkol, ale děti nám ukázaly, že se pilně připravovaly i doma a vše krásně zvládly. Proto nám zbyla už jen milá povinnost pasovat je na čtenáře. Těšíme se, až za námi děti opět přijdou a přejeme jim spoustu úspěchů ve škole.


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz