Pasování na čtenáře proběhlo opět pod širým nebem

17.06.2021 14:01

Letní teploty už jsou tady a konec školního roku se nepřetržitě blíží. A to je čas na velkou slávu. Pan král s princeznou povolali další pohádkové bytosti – místního vodníka a Křemílka a Vochomůrku – aby společně vyzkoušeli, co se hulínští prvňáčci během krátké školní docházky a především distanční výuky naučili. Na prvním stanovišti děti ukázaly, že během pandemie jenom neseděly u počítače a že se nezapomněly hýbat. U studny si s vodníkem poskládaly z nejrůznějších písmen své jméno. Nakonec si žáky vyzkoušel samotný pan král, který je prověřil ze znalosti český klasických pohádek. Po úspěšném splnění úkolů už nic nebránilo tomu, aby děti byly pasovány na čtenáře a mohly postoupit do dalšího ročníku. Obě třídy byly moc šikovné a paní učitelky zaslouží velký dík za to, jak zvládly uplynulý nelehký školní rok. Budeme se těšit, až se příští školní rok setkáme v prostorech naší knihovny.


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz