Prvňáčci ZŠ Břest byli slavnostně pasováni na čtenáře

17.06.2020 11:53

Přestože se školy musely kvůli koronaviru zavřít, učení se nezastavilo a učitelé přecházeli na online výuku. Nejtěžší to měli všichni prvňáčci, kteří se během roku učí číst, psát a počítat zkrátka úplné základy, které budou do budoucna nejvíce potřebovat. A najednou začali vídat paní učitelku jen několikrát do týdne a ještě přes obrazovku. Naše knihovna měla tu čest v úterý 16. 6. 2020 přivítat prvňáčky z nedaleké Základní školy Břest a prověřit jejich nabyté znalosti získané, jak ze školních lavic, tak i z domácí výuky. Na tuto slavnostní událost, která se konala pod širým nebem na nové relaxační zahradě, dorazil jako obvykle král s princeznou, ale tentokrát nebyli sami. Děti si přišel vyzkoušet i vodník z nedaleké studny a sestra Vinnetoua indiánka Nšo-či. Královská rodina nejprve přivítala prvňáčky, jejich paní učitelku a přítomné rodiče. Následoval proslov a poděkování třídní učitelky nejen dětem za pilnou práci během školního roku, ale hlavně rodičům za trpělivost a zvládání domácího studia. No a pak došla řada na prověřování znalostí prvňáčků. Kluci šli s Nšo-či do jejího obydlí, indiánského týpí, kde měli za úkol z indiánských znaků složit větu „Včera bylo pondělí.“ Holčičky pak odešly s vodníkem, který si vyzkoušel, jestli musí z jednotlivých písmen poskládat své jméno. Pak se obě skupinky přehodily. Na úplný závěr žáci museli před královskou rodinou splnit poslední úkol. Na lísteček se podepsat a odpovědět na otázku týkající se pohádkových postav. Děti potom jednotlivě předstoupily před krále, otázku přečetly, aby ukázaly, že číst už umí, a nahlas odpověděly. Pan král je za to pasoval na čtenáře, od vodníka dostaly šerpu a od Nšo-či knížečku pro prvňáčky a drobné dárky. Odměnou pro pohádkové bytosti byly básničky, které si děti připravily a jednotlivě jim je přednesly. Prvňáčci z Břestu prokázali, že jsou moc šikovní a čtení, psaní a počítání jim nedělá žádné problémy a to i přes komplikace provázející tento školní rok. Už se na ně těšíme jako na nové čtenáře naší knihovny. 

Text: E. Koukalová, Foto: L. Polišenská


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz