Zábavné dopoledne na zahradě

30.08.2021 14:26

Poslední den příměstského tábora měly před sebou děti z SVČ Hulín. V pátek 20. srpna přijaly naše pozvání do zahrady, která se nachází v areálu knihovny. Chtěli jsme dětem naši relativně novou zahradu ukázat a umožnit jim pobyt na čerstvém vzduchu, když jim počasí tento týden moc nepřálo. Na zahradě na děti čekalo plno úkolů a soutěží, které byly rozděleny tak, aby se střídaly aktivnější úkoly s klidnějšími. Hned zpočátku došlo k rozdělení do družstev, každé družstvo mělo svoji barvu, která je provázela některými úkoly. První, co děti musely splnit, bylo najít poztrácený poklad. Na zahradě skřítkům vypadly zlaté kameny a družstva měla za úkol jich najít co nejvíce během dvou minut. Následovalo správné složení přesmyček, vytvořit příběh z vylosovaných obrázků, zahradní bingo, lesní kvíz, opičí dráha a sbírání kolíčků, tajemná šifra skřítků a nakonec souboj v co nejrychlejším přesunu hula kruhu. Užili jsme si společně plno zábavy a pohybu. Moc bych chtěla poděkovat dětem i vedoucím za krásný dárek v podobě plátěné tašky a něčeho sladkého na obalení nervů.

Text, foto: E. Koukalová, vedoucí MěK Hulín


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz