Ing. Arch. ADAMEC Vít

Narodil se 21.6.1925 v Hulíně, zemřel 8. dubna 2015 v Olomouci, je pohřben na Bouzově

 

            Ve druhé polovině 40. let studoval na fakultě architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Od roku 1950 je zaměstnán v olomouckém Stavoprojektu. Je především urbanistou, V olomouckém regionu reprezentuje pojetí poválečného urbanismu, respektující ekonomické a technologické determinanty v jejichž rámci a na základě přehledné kompozice, s užitím lapidárních vztahů a vazeb vytváří harmonické, vyrovnané prostředí.

            Zdařile k tomu využívá i terénní konfigurace, stávající a nově projektované zeleně. Úspěšně se zúčastnil četných i mezinárodních soutěží. Kromě zdařilých urbanistických celků (fragment přednádražního prostoru a sídlišť na Nové ulici v Olomouci) je autorem i několika jen z části realizovaných solitérních staveb (velkoprodejna Hanačka 1966, 70mm kino, Agropalác, ubytovna sester Fakultní nemocnice 1978) koncipovaných v rámci architektonického vývoje , první poloviny 60. let na základě geometrické rytmizace, inspirované latinsko-americkou poválečnou tvorbou. Maturant kroměřížského gymnázia v roce 1944. Žil v Olomouci. Bratr Luděk (1927-2006), učitel a malíř, a Vojtěch (1933 - 2011), sochař.

 

 

Literatura:

Zprávy krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č.229/1984


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz