Akad. sochař ADAMEC Vojtěch

4. 7. 1933 Hulín - 28 .3. 2011 Praha

 

             

Narodil se v rodině rebelského sedláka. Právě pro politickou nespokojenost a odpor otce k režimu, se nesměl 20 let vrátit do Hulína. Po maturitě na kroměřížské reálce v roce 1949 se na další studium dostal až v roce 1952. Žil v Praze a ve Štítu u Chlumce nad Cidlinou.

            Je považován za významného představitele současného figurálního sochařství. Sochařství studoval na VŠ umělecko průmyslové v Praze u J. Wágnera a kresbu a malbu v ateliéru prof. J. Baucha. Jako mladý sochař spolupracoval s V. Májovských, jež se stal jeho třetím učitelem a zůstal i nadále autoritou, s níž se umělec radil při svém tvůrčím hledání. Významnou roli v prvních letech po absolutoriu hrála také autonomní kresba a malba, která i nadále zůstala integrální součástí jeho tvůrčího procesu. Od poloviny 70. let vtiskl svým plastikám vlastní osobitý výraz. Jeho bronzové sochy jsou ukázkou realismu zkombinovaného s prvky symbolismu. Příkladem je velká plastika dvou vzájemně se držících dlaní. Smysl pro přirozenost a úcta k životu ho neopustily ani v kresbě.

            Od roku 1963 vystavoval na samostatných výstavách v Praze, Olomouci, Opavě, Karlových Varech, Litvínově, Hradci Králové, ale také ve Vídni a Hamburku. Svými díly je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, v galeriích v Olomouci, Karlových Varech, Roudnici, Náchodě, Hořicích a v kolekci dr. B. Huskamp v SRN. Na svém kontě má i řadu monumentálních realizací, např. Dětství na sídlišti ve Vsetíně či Přírodu na poliklinice v Olomouci, sousoší sv. Vojtěcha pro památník v Libici (1999), památník papeže Jana Pavla II. v Hradci Králové, odhalen 26.4.2003 (spoluautorka manželka Marie), busty královen Elišky Rejčky a Alžběty Pomořanské, socha vzkříšeného Krista, která je součástí sousoší Křížové cesty na Kuksu. Křížová cesta na Kuksu je dílem předních českých sochařů a byla otevřena na podzim roku 2008.

            6. července 2008 na Velehradě obdržel od České biskupské konference Řád sv. Cyrila a Metoděje. V témže roce k jeho 75. narozeninám vyšla monografie Vojtěch Adamec sochy/kresby.

            Zemřel 28. března 2011. Pohřební mši svatou sloužil 4. dubna 2011 v kostele sv. Jiljí v Praze arcibiskup Dominik Duka OP.

            Bratr Luděk (1927-2006) a Vít (1925 - 20015).


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz