Akad. sochař ADAMEC Vojtěch

4. 7. 1933 Hulín - 28 .3. 2011 Praha

 

             

Narodil se v rodině rebelského sedláka. Právě pro politickou nespokojenost a odpor otce k režimu, se nesměl dvacet let vrátit do Hulína. Po maturitě na kroměřížské reálce v roce 1949 se na další studium dostal až v roce 1952. Žil v Praze a ve Štítu u Chlumce nad Cidlinou.

            Je považován za významného představitele současného figurálního sochařství. Sochařství studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Josefa Wagnera a kresbu a malbu v ateliéru profesora Jana Baucha. Jako mladý sochař spolupracoval s Vincencem Makovským, který se stal jeho třetím učitelem a zůstal i nadále autoritou při jeho tvůrčím hledání. Významnou roli v prvních letech po absolutoriu hrála také kresba a malba, která i nadále zůstala integrální součástí práce. Od poloviny 70. let vtiskl svým plastikám vlastní osobitý výraz. Jeho figurativní sochy odkazují až k barokní tradici, realistické ztvárnění zvolených motivů nese často symbolické obsahy.

            Od roku 1963 vystavoval na samostatných výstavách v Praze, Olomouci, Opavě, Karlových Varech, Litvínově, Hradci Králové, ale také ve Vídni a Hamburku. Svými díly je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Muzeu umění Olomouc, v Karlových Varech, Roudnici, Náchodě, Hořicích a v kolekci dr. B. Huskamp v SRN. Na svém kontě má i řadu monumentálních realizací, například sochu Dětství na sídlišti ve Vsetíně, plastiku Vlna a pták v Olomouci, sousoší sv. Vojtěcha a Radima pro památník v Libici (1999), památník papeže Jana Pavla II. a busty královen Elišky Rejčky a Alžběty Pomořanské v Hradci Králové (spoluautorkou Adamcova žena Marie, 2003), socha Zázrak nanebevstoupení, která je součástí sousoší Křížové cesty na Kuksu (2008).

            6. července 2008 na Velehradě obdržel od České biskupské konference Řád sv. Cyrila a Metoděje. V témže roce k jeho 75. narozeninám vyšla monografie Vojtěch Adamec sochy/kresby.

            Zemřel 28. března 2011. Pohřební mši svatou sloužil 4. dubna 2011 v kostele sv. Jiljí v Praze arcibiskup Dominik Duka.

            Bratr Luděk (1927-2006) a Vít (1925 - 20015).

 


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz