DOHNAL Ludvík

6.6.1864 Hulín – 10.7.1940 Bystřice pod Hostýnem

 

            V Hulíně vychodil obecnou školu. Z nižšího gymnázia v Přerově přešel na učitelský ústav v Brně, kde studoval v letech 1880 - 1884. Zde byl jeho učitelem hudby Leoš Janáček (zpěv, klavír, varhany). V roce 1884 byl ustaven zatímním podučitelem na dvojtřídce v Bílavsku, kde učil do roku 1887. Po zkoušce způsobilosti pro obecné školy byl přeložen na pětitřídní obecnou školu v Bystřici pod Hostýnem, kde s výjimkou školních let 1917 – 1922, v nichž byl nadučitelem v Chvalčově Lhotě, působil do prázdnin roku 1925.

            Vyučoval na chlapecké obecné škole a vypomáhal při výuce zpěvu ba měšťanské škole až do konce své aktivní služby. Byl též učitelem živnostenské pokračovací školy, od roku 1912 jejím ředitelem. Za jeho účasti byla roku 1892 založena v Bystřici pod Hostýnem tělocvična Jednoty Sokol. Mnoho let byl předsedou Úvěrního spolku záložny v Bystřici pod Hostýnem, kde je také pohřben na bystřickém hřbitově.


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz