DOSTÁLEK Antonín

28.9.1882 Hulín – 9.8.1938 Brno

 

            Obecnou školu vychodil v Hulíně, studoval na gymnáziu v Kroměříži, rok pobyl v kněžském semináři v Olomouci, z něhož vystoupil a v roce 1903 maturoval na učitelském ústavu v Kroměříži. Jako učitel působil v Chropyni a Moravském Krumlově.

            Po I. světové válce dokončil vysokoškolská studia na filozofické fakultě v Brně. Absolvoval univerzitní kurzy v Oxfordu, vykonal profesorské zkoušky a stal se profesorem na Obchodní akademii v Košicích.

            Byl velmi nadaným hudebníkem, ovládal několik hudebních nástrojů, hlavně klavír. Hudbě se učil v Kroměřížském Moravanu a v Olomouci u skladatele Josefa Nešvery. Dlouhá léta byl členem Pěveckého sdružení moravských učitelů, operní pěvec, autor hudby k divadelním hrám.


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz