HALABALA Ignác Metoděj

16.11.1833 Hulín – 31.1.1914 Rajhrad

 

            Studoval na nižším gymnáziu ve Strážnici, na piaristickém gymnáziu v Kroměříži a v letech 1853 – 1854 na polytechnice ve Vídni. Pak byl rok praktikantem na místodržitelství v Brně. V roce 1855 vstoupil v Rajhradu u Brna do řádu benediktinského a přijal řeholní jméno Metoděj. Působil pak v klášteře zejména jako kustod historického muzea. V letech 1872 – 1883 též jako farář v Syrovicích a v Černé Hoře.

            Jako řeholník v Rajhradě se zabýval staroslověnštinou a ruštinou, napsal několik knih a četné články o politických a kulturních dějinách Velké Moravy. Propagoval společný slovanský jazyk. V duchu cyrilometodějském působil horlivě i perem, přispíval do celé řady časopisů na Moravě a ve Slezsku. Vydal také několik publikací samostatně. Jsou to zejména: Moravský slavíček (1868, Sbírka národních písní), Svatý Cyril a Method (1885), Apology mravné (1896), samostatně jako publikaci vydal i báseň „Památka 1000 ročnice úmrtí Svatopluka (1894). Byl nadšeným oslavovatelem milénií. Za své zásluhy byl poctěn titulem Rytířského řádu sv. Hrobu v Jeruzalémě, neboli decorátus.

            Psal pod pseudonymy Method Halabala nebo P. Method.

 

 

Literatura:

Hanácké Athény, č.5/1994


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz