RNDr. HORÁČKOVÁ Ladislava Ph.D.

17.6.1949 Hulín

 

            Absolventka Přírodovědecké fakulty MU v Brně a UK v Praze. Pracuje jako antropoložka, odborná asistentka a vedoucí Oddělení lékařské antropologie Anatomického ústavu Lékařské fakulty MU v Brně. Její pedagogická práce zahrnuje praktickou výuku a pitevní cvičení normální anatomie pro české i zahraniční studenty LF MU, přednáší a vede praktickou výuku anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty a přednáší základy osteologie a antropologie pro studenty archeologie a historie FF MU. V odborné práci se zabývá osteologií a historickou antropologií se speciálním zaměřením na paleontologii středověkých populací. Je autorkou či spoluautorkou více než 50 odborných publikací. V letech 1997 – 2003 se zúčastnila jako antropolog čtyř mezinárodních expedicí v Sakkáře v Egyptě.

            Je místo předsedkyní České společnosti antropologické a předsedkyní její brněnské pobočky. Je rovněž členkou redakční rady časopisu Antropologie, Evropské antropologické a Evropské paleontologické asociace a České anatomické společnosti. V roce 2003 její práce byla oceněna medailí dr. Aleše Hrdličky.

 

 

Kontakt:

RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.

Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Kamenice 32

625 00 Brno

 

lhorac@med.muni.cz


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz