PhDr. JANÁČEK Josef Dr.Sc.

9.10.1925 Hulín – 20.10.1994 Praha

 

            Narodil se v Hulíně, ale mládí prožil na Zakarpatské Ukrajině, kde studoval gymnázium v Chustu. Roku 1938 se rodina přestěhovala zpět do Hulína a posléze do Bystřice pod Hostýnem. Středoškolská studia ukončil maturitou roku 1944 na gymnáziu v Holešově. Pak byl nasazen jako pomocný dělník na pile. Po osvobození studoval na filizofické fakultě UK v Praze československé dějiny a pomocné vědy historické a souběžně s univerzitním studiem absolvoval Státní archivní školu. Roku 1949 nastoupil jako archivář do Archivu hlavního města Prahy a od roku 1956 pracoval jako vědecký pracovník Historického ústavu (nyní Ústav československých a světových dějin ČSAV v Praze)-

            Zaměřil se především na české dějiny 16. a 17. století se zřetelem na hospodářské dějiny tohoto období a pak dějiny Prahy. Znalosti získané v archívech, jejich byhodnocení a zpracování i schopnost čtivě a přitažlivě zprostředkoval čtenářům události a dal jim poznat osobnosti zašlých časů. Významná je jeho publikační činnost. Kromě řady odborných a popularizujících knih, napsal mnoho statí a dílčích studií. K našemu regionu se váže publikace „Valdštejnova pomsta“ (1992). Je spoluautor díla „Dějiny Československa“, první část vyšla v roce 1980, druhá v roce 1982.

            Dílo: Dějiny obchodu v předbělohorské Praze (1955), Obrázek ze života rudolfinské Prahy (1958), Století zámořských objevů (1959), Vyprávění o Staroměstské radnici (1961), Řemeslná výroba v českých městech v 16. století (1962), Kolumbovo dědictví (1962), Pád Rudolfa II. (1963), Vyprávění o Vyšehradu (1964), Jan Blahoslav (1966), Kryštof Kolumbus (1970), České dějiny – Doba předbělohorská 1526 – 1547 (1971), Velké osudy (1972), Čtyři plavby Kryštofa Kolumba (1972), České erby (1974), Ženy české renesance (1976), Malé dějiny Prahy (1977), Valdštejn a jeho doba (1978), Prahou krok za krokem (1986), Rudolf II a jeho doba (1987).

 

 

Literatura:

Zpravodaj města Holešova, č.10/1990

Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, č.5/1995, č.6/1994


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz