Ing. KŘIČKA Petr

4.12.1884 Kelč – 25.7.1949 Okazec, okr. Třebíč

 

            Ve studiu se věnoval technickým oborům a po reálce absolvoval pražskou VŠ technickou jako ing. chemie. V jeho životopise se objevuje i náš region. Po studiích chemie v roce 1905 pobyl na praxi krátký čas v hulínském cukrovaru, odkud navštívil také Kroměříž. V letech 1906 – 1907 pracoval v Pasteurově ústavu v Paříži a krátce také jako učitel jazyků v Moskvě. Tyto pobyty jej přivedly ke zcela jinému oboru, totiž ke vztahu k francouzské i ruské literatuře.

            Za I. světové války prožil otřesné zážitky na frontě a byl těžce zraněn. Po návratu se již věnoval svému původnímu povolání a celý život zasvětil úřadování na ministerstvu školství (1919 – 1937). Za německé okupace byl činný v domácím odboji. Zemřel na srdeční infarkt při návštěvě příbuzných v Okarci u Náměště nad Oslavou.

            Jeho první básnická sbírka vyšla roku 1916 „Šípkový keř“ a roku 1919 další sbírka „Bílý štít“, následovala básnická sbírka „Hoch s lukem“ (1924), která byla poctěna národní cenou, dále „Chléb a sůl“ a „Suchá jehla“ (obě v roce 1933). Pak až po II. světové válce již méně ceněné sbírky z let 1945 – 1947 „Světlý oblak“, „Píseň meče“ a satirické epigramy „Ďábel frajtrem“. Řada jeho básní byla zhudebněna předními českými skladateli včetně bratra Jaroslava. Hodnotu měly také překlady literárních děl z francouzštiny, ruštiny a němčiny. Překládal Voliéra, Rollanda, Puškina, Brjusova, Balmonta a Hesle.

 

 

Literatura:

Vl .Nekuda: Okres Vsetín (2002)

T. Kubíček: Literární Morava (2002)

J. Sehnal, J. Vysočil: Literární Morava (2001), Vlastivěda moravská

S. Kovářová: Dějiny města Kelč (2004


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz