Ing. ONDRUCH Zdeněk CSc.

7.4.1946 Kroměříž

 

            Občan Hulína s trvalým pobytem Havlíčkova 406 od roku 1989. Je ženatý a má tři dospělé syny. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou, provozně ekonomickou fakultu v roce 1968. Po absolvování základní vojenské služby pracoval dva roky jako agronom v JZD Plešivec, odkud po absolvování výběrového řízení nastoupil do tehdejšího Výzkumného a šlechtitelského ústavu obilnářského v Kroměříži na oddělení fyziologie a pěstební technologie obilovin. Zde pak v roce 1975 získal hodnost kandidáta zemědělských a lesnických věd. Za období působení v tomto ústavu publikoval 90 vědeckých a odborných prací a byl členem pěti vědeckých rad v obdobných ústavech na území ČR.

            V letech 1993 – 1998 pracoval na MěÚ v Chropyni jako vedoucí sociálního odboru a 4 roky jako tajemník MěÚ. Zde složil zvláštní odbornou způsobilost pro výkon státní správy na Ministerstvu vnitra v Benešově u Prahy. Absolvoval kurz Právo a psychologické aspekty řídící práce, kurz Úvod do studia práv.

            Před odchodem do důchodu byl zaměstnancem Okrasných školek v Bystřici pod Hostýnem jako vedoucí zásobní zahrady. V Hulíně pod brněnskou firmou JURAL v prácí pokračoval jako brigádník Archeologického centra v Olomouci při záchranném výzkumu v Hulíně a v Pravčicích. V letech 2002 – 2010 byl členem Městského zastupitelstva v Hulíně a členem komise pro ochranu životního prostředí. Celoživotní zájem o exotické rostliny a přírody zejména okresu Kroměříž vyústila v 70 publikací o floře a fauně. Jmenovaný má neustálý zájem o dění ve společnosti, rád by zúročil celoživotní zkušenosti.


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz