PASTYŘÍK Josef

3.3.1869 Štěpanice u Brna – 6.4.1954 Hulín

 

            Půl století působil v Československé obchodnické besedě, 40 let zastával funkci místopředsedy společenstva, v letech 1912 – 1935 byl předsedou Zemské živnostenské rady na Moravě, svůj stav reprezentoval ve vídeňské státní radě živnostenské i její pražské jmenovkyni za první republiky, na moravském zemském sněmu i parlamentu ČSR jako poslanec a senátor, patřil do úzké špičky vedoucích funkcionářů Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské. Z politické scény odchází v polovině 30. let.

            Roku 1883 dal otec syna do učení na kupce v Brně. Během třinácti let v Brně byl pro Pastyříka obdobím odborné přípravy, v níž absolvoval obchodní školu a večerní zdokonalovací kurzy a příležitostí angažovat se ve veřejném spolkovém životě. V roce 1887 vstoupil do ČOB a pěveckého sdružení Hlahol, členství v Sokole (1889) a Obchodní jednotě (1891). Jednoroční prostějovská epizoda (1890) souvisí patrně s pokusem uchytit s jako samostatný obchodník. Následoval návrat do Brna a roku 1893 exodus do Hulína, kde si založil vlastní obchod.

            Toto město se stalo jeho novým domovem na zbytek života. Stejně jako v Brně i v Hulíně se zapojil do činnosti spolků: patřil mezi spoluzakladatele Sokola a náleží mu první historická funkce náčelníka jednoty, k níž se připojil, i starostenství. Přičinil se o stavbu sokolovny, získal zásluhy o městskou elektrárnu, v místní správě to dotáhl až na náměstka starosty města. Jeho doménou však byla živnostenská sféra. Pracoval ve společenství v Hulíně a jako jeho funkcionář se podílel na založení okresní jednoty živnostenských společenstev pro Kroměříž-venkov.

            Josef Pastyřík zemřel v Hulíně 6.dubna 1954.

 

 

Literatura:

Zpravodaj muzea kroměřížska, č.1/1994 (J. Pastyřík – kresba od Fr. Hoplíčka)


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz