Ing. POSPÍŠIL Bohumír

 

 

Ing. Bohumír POSPÍŠIL

1.11.1925 Hulín

2.2. 2017 Brno 

           Syn z rodiny profesně věrné už pátým pokolením železnici.Otec byl často překládán z místa na místo a rodina se stěhovala s ním. Do školy začal malý Míla Hulínský (tak podpisoval některé své první verše) chodit ve Zlíně (1931), pokračoval v Říkovicích a v Přerově, do Hulína se vrátil až do měšťanky (1937-1940). Z Hulína dojížděl do kroměřížské reálky, po jejím uzavření přešel na reálné gymnázium v Olomouci (1942-1945) a prodělal tzv. totální nasazení do manuální práce (1944-1945). Poslední třídu reálného gymnázia absolvoval a maturoval opět v Kroměříži (1946). Během studia na Vysoké škole technické v Brně (1946-1951) si vzdělání obohatil i semestrem na pražské technice a praxí jako učitel na Základní odborné škole KOVO 2 v brněnských Zábrdovicích. Po druhé státnici (1951) s vyznamenáním nastoupil do Návěstních dílen Československých státních drah a v tomto podniku, několikrát přejmenovaném (nakonec na Automatizaci železniční dopravy) pracoval postupně v Brně, Pardubicích, Olomouci, Praze a pak zase v Brně, posléze jako ředitel brněnského závodu a technický poradce generálního ředitele celé AŽD, a to až do odchodu do důchodu (1.11.1985). Pozoruhodných výsledků dosáhl i jako železniční modelář, ale také ve filatelii (kompletní kolekce příležitostných razítek z období Protektorátu, držitel zlaté medaile za sbírku známek Osvobozená republika) a rovněž v poezii.

         Právě poezií se nejmarkantněji vyzněl a opakovaně vyznává ze svého „hulínství“, z hlubinného zakotvení ve městě a krajině, kde se narodil, dospíval a odkud čerpá sílu ke své mnohostranné celoživotní tvůrčí aktivitě. Jeho poezie má tři zdroje a ohniska:Hulín s Hulínskem, Brno a Valův mlýn na Vysočině. Verše psal a ve studentských časopisech publikoval už v mládí. První manželství (1951-1962, během něho se mu narodil syn a dcera), ukončené tragickou smrtí první ženy při dopravní nehodě, spolu s náročným zaměstnáním však nepřálo rozvoji nepochybného básnického talentu, o němž svědčí jak pozoruhodné rané verše, tak pokradmu psané básně z let náročného zatížení v zaměstnání a hlavně intenzivní básnická práce, podporovaná i inspirovaná pohodou v druhém manželství (od roku 1966) a plně-konečně i edičně – rozvinutá ve věku, kdy jiní už jen odpočívají. Po ojedinělé sbírce z roku 1988 si počínaje rokem 1995 Bohumír Pospíšil ze své snad bezedné studnice starších rukopisů i nových veršů uspořádal a sám vydal ve vesměs sličné grafické úpravě na pětadvacet sbírek poezie přírodní, milostné a reflexivní.

        Jak napovídá raný, potom už neužívaný básnický pseudonym Hulínský, první a základní hlubinou bezpečnosti Bohumíra Pospíšila je jeho Hulín. Jen v nemnoha z dosud vydaných sbírek se Hulín, Rusava a Haná nemihne aspoň pár verši. Než zdomácněl v Brně a než mu přišel na chuť, napsal o něm báseň Smutné město, která končí veršem „Pozdravujte mi Hulín, moji otčinu“, ale i v mnohem pozdější sbírce s Brnem přímo v názvu (Brno a jiné básně) se vzpomíná na hulínské „lány žita“ a „rozkošnou rovinu Hané“. Tak by se dalo citovat z „nehulínských“ sbírek mnoho dalších veršů, kde básníkovo srdce bije ve stejném rytmu jako „hodiny na hulínské věži“ (Kaligramy), voní  „parfém cukrovky“ svážené do hulínského cukrovaru (Buližník nitra), kvete rosa hugonis kaukasiana, růžička, jež má stejně jako básník „kořeny v Hulíně“ (Lyrická botanika). I v nejnovější sbírce Poslední sousto (2011) je Hulín, hulínské koupaliště z dětství a „prázdninové jasné nebe nad Hanou“. Jmenovitě a celé jsou inspirovány Hulínem, Rusavou a Hanou verše Vzpomínky na Hulín (1977) a sbírka-poema o řece Rusava (2005).

          Kolik měst menších než Praha, Brno nebo Ostrava se může pyšnit tak oddaným, vynalézavým a kultivovaným básníkem jako Hulín Bohumírem Pospíšilem?

(Data z archivu básníka i Vl.Úlehly, Merkur Revue 6/2005) 

 

                                                                                                        PhDr. Milan Blahynka, CSc.

         


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz