Štábní kap. PŘIKRYL Jan

1898 Hulín – 2.2.1935 Krkonoše

 

            Syn hulínského kovářského mistra. Krátce po skončení studií byl odveden a vyslán na frontu. Do vlasti se vrátil po roce 1918 jako poručík ruských legií s rozhodnutím věnovat se nadále vojenské kariéře. Záhy se stal blízkým spolupracovníkem pozdějších generálů Karla Klapálka a Ludvíka Svobody, zejména po dobu jejich společné služby na Zakarpatské Ukrajině, kde býval jejich průvodcem po krásné panenské přírodě. Všechny spojovala nejen vojenská služba, neúnavná práce s vyučováním negramotných vojáků, ale hlavně láska k přírodě a okolním horám.

            Tato láska se mu však stala v roce 1935 osudnou. Společně se svým kamarádem, majorem Pazdírkem, zahynul v sobotu 2. února pod lavinou v Labském dole v Krkonoších, když se snažili ve vánici přejít z plně obsazené Martinovky na Labskou boudu. Jejich těla byla nalezena teprve 15. a 16. května 1935. Na základě této tragédie byla pak s konečnou platností ještě roku 1935 ustanovena Horská služba podle švýcarského vzoru.

            Štábní kapitán Jan Přikryl, ruský legionář a profesor pěchotního učiliště v Milovicích byl pohřben na hulínském hřbitově.


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz