P. RYGAL Vojtěch

10.4.1910 Hulín – 27.3. 1948 u Aše

 

            Vystudoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a po absolvování Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Olomouci byl roku 1934 vysvěcen na kněze. Působil v duchovní správě v Pavlovicích u Přerova, v Bystřici pod Hostýnem a v Nákle na Litovelsku. Roku 1946 nastoupil na farní úřad do Holešova, kde jako katecheta vyučovat náboženství na chlapecké měšťanské škole. V krátké době získal velkou oblibu mezi mladými lidmi. Působil jako vzdělavatel jednoty Orla, závodně hrál volejbal, stolní tenis, pěstoval i další sporty. Psal do katolického tisku.

            Krátce po únoru 1948 mu státní orgány zakázaly vyučovat na školách. Tento akt mocenské vůle se citlivého kněze a vychovatele hluboce dotkl. Uvědomil si, že toto je začátek vlády násilí a že mu v nových poměrech, hrozí velké nebezpečí. A když se mu jeho přítel z Orla, Karel Bednařík svěřil s úmyslem odejít do zahraničí, požádal ho, zda by se mohl připojit ke skupině uprchlíků. Při pokusu o přechod státních hranic v blízkosti Aše v noci z 26.3. na 27.3.1948 někdo ze skupinky uprchlíků nešťastnou náhodou zakopl o dráty na stahování závor u železniční trati. Hluk upozornil pohraniční hlídky, které v rozporu s tehdy platnými předpisy bez jakéhokoliv varování zahájily po uprchlících střelbu samopaly. Obětí této střelby se stal P. Rygal, který byl v tom okamžiku již na louce za tratí.

            Podle úředního záznamu SNB v Aši, byl zastřelen 27.3.1948 v 0:30 hodin na louce u pily Lauer a Weigel. Část zatčených uprchlíků byla bezmocnými svědky toho, jak pohraničníci bestiálně kopali do umírajícího, ještě se hýbajícího těla kněze. Pohřben je na hulínském hřbitově.

            Jednota Orel v Holešově pořádá od roku 1998 „Memoriál P. Vojtěcha Rygala

“. Narodil se v Hulíně, Lískovci (pozdější ulice Vrchlického).


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz