SKOPALÍK František

18.6.1822 Záhlinice – 2.3.1891 Holešov

 

            V 19 letech mu zemřel otec a tak se musel ujmout jako nejstarší z dětí hospodářství v rodině. Veškeré vzdělání a vědomosti získal jako samouk, např. se učil německy, rusky a latinsky. Četl odborné knihy o zemědělství, o historii a politice. Od roku 1854 psal do denního tisku. Jako první v Rakousku-Uhersku roku 1857 scelil 523ha polí v Záhlinicích. Roku 1840 přivezl první ruchadlo bratranců Veverkových. Zaváděl nové metody v zemědělství a jako první v kraji pěstoval cukrovou řepu a pokusně ušlechtilejší plodiny (zvlášť ječmen na slad). Kupoval moderní zemědělské stroje.

            Společně s Ferdinandem Urbánkem a E. Proskowtzem založil Hospodářskou jednotu záhlinicko-kvasickou a roku 1869 První moravský akciový cukrovar rolnický v Kroměříži. Zřídil rolnickou a hospodyňskou školu v Kroměříži, hospodářskou školu v Přerově a pořádal hospodářské výstavy. V Záhlinicích založil rolnicko-občanskou záložnu, čtenářský spolek a hasičský sbor. Dopisoval do Hospodářských novin, do Posla z Prahy, vydal historicko-topografické studie „Památky obce Kunovice“ (1882), dvoudílné „Památky obce Záhlinice“ (1884 – 1885) a publikaci „Zemský sněm markrabství moravského od roku 1861 až do konce roku 1885“.

            Byl třicet let zemským poslancem a dvanáct let v říšské radě. Nosil vždy selský kroj a nikdy se nestyděl za českou řeč. Zaznamenával si od mládí události v obci, dal postavit kostel a vymohl zřízení železniční zastávky. Byl zvolen starostou Zahlinic.

            Od papeže Pia IX. Dostal řád sv. Silvestra o od císaře Františka Josefa I. Zlatý záslužný kříž. Zachraňoval a popisoval památky po předcích a položil tak základ k dnešnímu „Skopalíkovu archivu“, napsal „Rodopis rodu Skopalíkova“. Jeho zájmy byly mnohostranné. Jako sběratel pohádek a pověstí z Holešovska přispěl do Menšíkových „Moravských pohádek a pověstí“. Příležitostně psal i básně.

            Při volbách 2. března 1891 v Holešově byl stižen mrtvicí. Pohřben je na záhlinickém hřbitově a na návsi je pamětní deska. Ve vestibulu střední zemědělské školy byla 18. prosince 1996 umístěna pamětní deska F. Skopalíka v Kroměříží.

 

 

Literatura:

A. Andrlík: Co dalo holešovsko a bystřicko kultuře III. (1984)

Z. Fišer: František Skopalík 1822 – 1891 (1991)

Zpravodaj města Kroměříže, č.6/1982

Zpravodaj Muzea Kroměřížska, č3/1990 a č.1/1991

Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, č.6/1970


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz