SVĚTLÍK Eduard

6.11.1903 Přerov – 8.3.1970 Kroměříž

 

            Dětství prožil v Hulíně. Po studiích na učitelském ústavu v Kroměříži postupně učil v Trávníku, Honěticích, Šelesovicích, Hulíně a od roku 1934 v Kroměříži, kde zůstal natrvalo. Měl nadání pro malířství, ale na odborná studia si musel ušetřit peníze. Teprve od roku 1936 byl přijat na AVU v Praze a na UP v Olomouci. V Kroměříži na Kotojedské ulici č.44 si zařídil ateliér. Zde vznikaly jeho obrazy kroměřížských motivů.

            Zachycoval zvláště už mizející části a zákoutí města, vlastně umělecky dokumentoval nenávratnou krásu historických míst a objektů. Druhým zdrojem jeho námětů byly Beskydy, kde měl ateliér pod Grúní a třetí inspiraci nacházel u tehdy budovaných vodních dílech. Vytvořil soubory Oravské přehrady a vodní dílo Orlík. Dále maloval ruch dílen hulínské Pilany a cukrovaru. V 60. letech 20. století se do jeho díla vrací opět horská krajina, kytice a zátiší.

            Ještě roku 1966 se zájmem cestoval na lodi po sedmi mořích a navštěvoval muzea v Holandsku, Francii, Itálii a Jugoslávii, kde načerpal hodně nadšení pro další práci. Smrt však jeho plány zmařila.

            Význačnější práce: Husovo náměstí, Dvůr ve Starém pivovaře, Hulínská silnice, Dómy na Riegrově náměstí (všechny obrazy v majetku spořitelny v Kroměříži), Před bouří, Na moři, Lodě v Gruži, Předjaří v horách, Tání, Zátiší s cibulemi, Karlovické údolí, Jaro na Hané, Honění krále I, Honění krále II, Vánoční trh, Zima ve městě. Nad schodiště hulínského nádraží ČD, můžeme vidět jeho rozměrné sgrafito „Hanák na koni“.

            Urna s popelem uložena na kroměřížském hřbitově, pole XVII.


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz