PhDr. ZAORAL Prokop

31.1.1923 Hulín – 9.2.Brno

 

            Po ukončení gymnazijních studií v Přerově, v době Protektorátu Čech a Moravy, pracoval krátce v továrně firmy Studeník v Hulíně jako pomocný dělník. Po znovuotevření českých vysokých škol studoval na UK v Praze, filozofická fakulta, obor historie a čeština. V roce 1946 mu obnovená UP v Olomouci umožnila studovat blíž jeho rodišti. V roce 1952 promoval, krátce působil ve školství a po návratu z vojenské prezenční služby koncem toku 1954 se stal referentem archivního oddělení MV v Olomouci.

            Odtud přešel do Státního archivu Brno, kde pracoval jako odborný pracovník tehdejší Čs. akademie věd v Praze. Během svého působení zpracoval a publikoval řady archivních fondů, studií, článků, recenzí a zpráv ze svého oboru. Využil svých vědomostí a přístupu k vzácným archivním pramenům a ve své práci „Počátky Hulína“ (1962) publikoval do té doby pro nás neznámé a velmi cenné údaje z minulosti města Hulína.

 

 

Literatura:

Hulíňan, č.3 (2003)


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz