Ceník

  Roční registrační poplatek Sankční poplatek - 1. upomínka Sankční poplatek - 2. upomínka Sankční poplatek - 3. upomínka Doporučený dopis
Čtenáři do 15 let 30,- Kč 20,- Kč 25,- Kč 30,- Kč 45,- Kč
Dospělí, senioří 80,- Kč 25,- Kč 30,- Kč 35,- Kč 65,- Kč
Studenti 40,- Kč
Senioři nad 70 let 40,- Kč
Držitelé průkazek ZTP 40,- Kč
Prezenční služba (pro neregistrované čtenáře) 10,- Kč
MVS poplatek 40,- Kč

 

 

Výpůjční doba knih, časopisů 2 měsíce.


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz