Výpůjční fond

Spolupráce s Knihovnou Kroměřížska
Vážení čtenáři, od 14.8. 2017 je pro vás připraveno na 220 knižních titulů z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska, který je budován na podporu a rozšiřování 
knihovních fondů knihoven okresu Kroměříž.
 
 
 

Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz