Batoh plný knih

9. 2. 2024 11.27
Nový projekt na podporu čtenářství s MAS Jižní Haná.

Naše knihovna ve spolupráci s MAS Jižní Haná spustila nový zajímavý projekt nazvaný "Batoh plný knih". Jeho cílem je podpořit čtenářství mezi žáky pátých tříd Základní školy Hulín a přispět k rozvoji jejich literárního vkusu a dovedností.

První setkání projektu se konalo 8. 2. 2024 v prostorách školní knihovny, kde se žáci seznámili s průběhem a pravidly projektu. Každý z účastníků obdržel svůj vlastní batoh, který se stane jejich společníkem v literárním dobrodružství. První sada knih, kterou dostali, obsahovala komiks SUPRO o superhrdinech na dluh a FAKE OVER o dezinformacích. Tato kombinace zábavné beletrie a naučné literatury má za cíl podnítit zájem žáků o různé žánry a témata.

Princip projektu je jednoduchý a zároveň inovativní. Každý měsíc obdrží žáci novou sadu dvou knih, z nichž jednu si mohou ponechat a druhou vrátí. Tímto způsobem se neustále obměňuje jejich knihovna a obohacuje jejich čtenářské zážitky.

Nyní mají žáci před sebou měsíc, během kterého se seznámí s novými knihami, prozkoumají jejich obsah a rozhodnou se, kterou si ponechají. Tento proces podporuje jejich čtenářskou aktivitu a schopnost rozhodování.

Na závěr chceme vyjádřit velkou vděčnost vedení školy za podporu tohoto projektu a paní učitelce Bublové za pomoc při jeho organizaci. Děkujeme také všem zapojeným žákům za jejich zájem o čtení a aktivní účast na projektu "Batoh plný knih". Věříme, že tento projekt přinese mnoho radosti a literárních zážitků do jejich životů.

Celý projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Text: E. Koukalová, Foto: A. Bublová