Poplatky Městské knihovny v Hulíně

Knihovna poskytuje doklady za placené služby pouze na vyžádání.

Od 1. 9. 2022 nabývá účinnosti nový ceník (viz tabulka níže).

Roční registrace čtenářů:
Dospělí 100 Kč
Studenti 50 Kč
Děti do 15 let 50 Kč
Senioři od 65 let 50 Kč
Držitelé průkazů ZTP 50 Kč
Prezenční služba pro veřejný internet (pro neregistrované čtenáře) ZDARMA

 

Sankční poplatky: Děti Dospělí
1. upomínka 20 Kč 25 Kč
2. upomínka 25 Kč 30 Kč
3. upomínka 30 Kč 35 Kč
Doporučený dopis 45 Kč 65 Kč

 

Roční registrace čtenářů:
MVS poplatek (meziknihovní služba) 40 Kč

 

Náhrada škod:

Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu je čtenář povinen nahradit škodu (část IV. Čl. 21 Náhrada všeobecných škod). O způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí knihovny.

Při ztrátě knihovní jednotky je vymáhána částka, za kterou kniha byla pořízena, při úmyslném poškození čárového kódu 25 Kč.

Ztráta legitimace 20 Kč
Manipulační poplatek při poškození, ztrátě 25 Kč

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle platných předpisů.

Ceník služeb Městské knihovny v Hulíně nabývá účinnosti od 01. 09. 2022

---------------------------------------

Jarmila Zakravačová, ředitelka
Ředitel Městského kulturního centra Hulín, p.o.