Projekty

Naše městská knihovna Hulín se aktivně podílí na několika zajímavých projektech. Věděli jste to?

Celé Česko čte dětem

Projekt, jehož cílem je podpora čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, propagace hodnotné literatury a budování rodinných vazeb prostřednictvím čtení.

Noc s Andersenem

Akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.

Březen měsíc čtenářů

Celostátní akce podporující a propagující četbu, pořádaná každoročně v měsíci březnu.

Bookstart

Projekt, který se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku čtenáře.

Knížka pro prvňáčka

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

SKIP

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky je dobrovolná profesní a stavovská organizace knihovníků a informačních pracovníků, která se snaží usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce.