Provozní řád veřejného internetu

Městská knihovna v Hulíně umožňuje přístup na veřejný internet za těchto podmínek:

 1. Služby Internetu může v informačním oddělení studovny využívat každý registrovaný i neregistrovaný návštěvník knihovny starší 15 let a mládež do 15 let s platným čtenářským průkazem.

 2. Neregistrovaný návštěvník platí poplatek 20 Kč za každých započatých 15 minut.

 3. Uživatel musí ovládat práci s osobním počítačem.

 4. Uživatelé musejí dbát pokynů pracovnic knihovny.

 5. U jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva lidé.

 6. Maximální délka práce u PC je 60 minut. Po dohodě s pracovnicí knihovny může být tato doba prodloužena.

 7. Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno spouštět nebo instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavený software.

 8. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z Internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, propagující rasismus, náboženský a národnostně urážející a podněcující k násilí a k užívání drog. Tyto informace je také zakázáno v Internetu šířit.

 9. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných služeb.

 10. Provozovatel (Městské kulturní centrum Hulín, p.o. – Městská knihovna v Hulíně) nezodpovídá za obsah souborů stažených z Internetu.

 11. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z informačního oddělení studovny Městské knihovny v Hulíně, čímž nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovenou cenu za dobu strávenou u Internetu.


Veřejný internet - provozní řád nabývá účinnost od 01. 01. 2018.

---------------------------------------

Bc. Zdeněk Štokman, ředitel
Ředitel Městského kulturního centra Hulín, p.o.